Филм

Робърт Дауни-младши отрязва краткото неудобно интервю с Кришнан Гуру-Мърти