Бетон

Colormaker използва бетон като платно за художествени настилки, от Ан Балог