Знаменитости

Дъщерята на Кристофър Рийв Александра посреща момченце и го кръщава на баща си